اجتماعیسیاسی

بال های شوم فقر و فاشیسم

عنایت‌الله حکیمی

مهاتما گاندی فقر را بدترین شکل خشونت می دانست. خشونتی که به تدریج روح را درمنجلاب زشتی رها می کند. روسو فیلسوف فرانسوی معتقد بود وقتی کسی فقط به فکر پول درآوردن است و تامین معاش نجیبانه فکرکردن برای او بسیار دشوار خواهد بود. وقتی به جامعه خودمان نگاه می کنم که درآن نزدیک به ۱۰ میلیون نفر حتی برای تغذیه روزانه خود در رنجند و از تهیه مواد اولیه زندگی عاجز. وقتی به ۱۵ میلیون افسرده و مبتلای اختلالات روانی فکر می کنم که سرو مر گنده در سرکها رها شده اند. وقتی به ۲ میلیون جوان بیکار می اندیشم که درچهل سالگی هم ازپدر پول جیبی می گیرد تا بتواند با دوست دخترش در کافه ای نیم ساعت دور ازچشمان بدخواهان خوش باشد. به خودم می آیم و تلاش می کنم به آن که هتاک است و وراج، به آن که کین دلش را آزار می دهد و عقده جانش را می خلد حق بدهم و درواقع ازدیدی روان درمانگرانه که نگاه می کنم می بینم باید به بسیاری از این ها به مثابه بیمارنگریست که ماحصل شکاف طبقاتی، فقر گسترده و بی عدالتی است. شکم گرسنه هیچ وقت مشاورخوبی نیست. اسکاروایلد می گفت اگر بدانیم فقرا چگونه می گریند تازه اولین گام را برای دوری ازسنگدل شدن برداشته ایم. اینک همان جمله ماندگارماندلا به ذهنم می آید مادامی که فقر است هیچ یک ازما آرامش نخواهد داشت. جامعه فقر زده افغانستان آبستن فاجعه های بی شماراست فاجعه هایی که شوربختانه دود آن به چشم همه خواهد رفت.

ازمنظر روانشناختی هم تنهایی آخرین حدفقر است. احساس تنهایی و اضطراب و دلهره فقرا و طبقات فرودست جامعه را به آنجا سوق می دهد به جنبش های فاشیستی و شبه فاشیستی بپیوندند و با اعطای آزادی خود به آنها امنیت زیستن را بازیابند. کتاب گریز از آزادی بهترین تحلیل درباره این وضعیت است که چه اتفاقی در دوره هیتلر اتفاق افتاد تا شش میلیون یهودی زنده زنده سوزانده شوند و قربانی اردوگاه های مرگ شوند. غنای یک روح با این سنجیده می شود که چقدر می تواند احساس کند و فقر یک روح با این سنجه که چقدر بی احساس است. فقر احساس را درآدم می کشد. انسان بی احساس، بی عاطفه، فاقد مهر بهترین هیزم برای جنبش های فاشیستی است. جنبشی که اینک بال های شوم خود را برفرازسرما گشوده است.

عکس: گوگل

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن