اجتماعی

❗️دموکرات یا فاشیست؟❗️

گفتمان دموکراسی اینک به گفتمانی جهانشمول تبدیل شده است.گفتمانی که بر اصالت برابری انسان ها،اصالت فرد،اصالت قانون،اصالت حاکمیت مردم قائل است.در جهان امروز دو حالت بیش رو نداریم یا باورمند به دموکراسی هستیم و یا مخالف آن.یا باید برارزش های آن تاکید کنیم و ازآنها تحت هرشرایطی دفاع کنیم و یا برچشب ضد دموکراتیک بودن را برجان بخریم.درجهان امروز مخالفان دموکراسی چهاردسته بیش نیستند:
محافظه کاران: که خواهان حفظ گذشته و ارزش های تغییر ناپذیر آن هستند
فاشیست ها: که بربرتری نژادی اعتقاددارند و خود را برتر ازدیگران می دانند
نخبه گرایان: که معتقدند حق حکومت کردن فقط ازآن عده ای محدود و معدود است و عوام کالانعام هستند
نگرش های رمانتیک و نظریه های سیاسی مذهبی: که بر دوری ازخردورزی،مصلحت جمعی،و فرقه گرایی شهره دارند.

حال فردی را درنظر بگیرید که نه تنها خواهان حفظ گذشته است و دربرابر هرنوع تغییر و دگرگونی ایستادگی می کند بلکه همزمان خود را برتر ازدیگران می داند و با تاکید برخون و نژاد و خاک خواهان محو دیگری هم هست.درعین حال درپی قهرمانان افسانه ای است که پشت آنها پنهان شود و خرد را وانهاده و بر طبل فرقه گرایی و قوم گرایی هم بکوبد.یعنی انسانی رمانتیک و فاشیست با آمیزه ای از محافظه کاری و قهرمان گرا.چهار ممیزه ای که جهان مدرن به شدت آنها را طرد می کند.این چهارطیف جایی درجهان مدرن و جهان دموکراتیک ندارند و چون احساس طردشدگی می کنند دچار اضطراب و تنهایی می شوند.درواقع به لحاظ روانی خود را درمعرض مرگ می بینند ولی چون می خواهند به هرقیمتی که شده زنده بمانند باید مرگ را ازخود به سوی دیگری معطوف کنند.انتقال مرگ به دیگری نام دیگرش خشونت است.ازخشونت های کلامی بگیرید تا خشونت های فیزیکی و مسلحانه و جنگ.

خشونت نهفته درکلام،زبان،کنش سیاسی و اجتماعی قبیله گرایان را باید دراین بافت جست و یافت.روان شناسی یک فرد خودباخته،ورشکسته،مطرود و تنها و مغروق که یتشبث بکل الحشیش.به هرچیزی ازجمله خشونت چنگ می زند تا غرق نشود.اما نمی داند که نیروی آزادشده گفتمان دموکراسی درسده بیست و یک نیرویی نیست که بتوان با توسل به خشونت به مقابله با آن رفت.ازقهرمانان قبیله ای غیرتمدار و سبیل دار هم کاری ساخته نیست.دوسروانتس دردون کیشوت سرنوشت ترحم بار این عقب مانده های قابل ترحم اززمانه را نشان داد.قهرمانانی که به جنگ با آسیاب های بادی می روند و آب درهاون می کوبند و خزر به کفچه می پیمایند.انتخاب کنیم یکباربرای همیشه
دموکرات باشیم یا فاشیست ،محافظه کارباشیم یا تحول خواه ،خردمند باشیم یا رمانتیک،درپی شخصیت باشیم یا درپی قهرمان.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن