اجتماعیفرهنگی

اندوخته‌هایمان را افزایش دهیم

بروز یا آبدیت باشیم

نویسنده: عنایت الله حکیمی

وقتی داریم به زندگی امروز مان نگاه می‌‌کنیم، پی می‌بریم که نسبت به زندگی چند سال قبل مان سرعت‌اش بیشترشده است. یعنی آن زندگی چند سال قبل ما با زندگی امروز ما ( ۲۰۱۸) خیلی فرق دارد.

خوب وقتی می‌بنیم شرایط زندگی دارد هروز تغییرمی‌کند و دارد تکنالوژی های مختلف و جدید وارد زندگی ما بطور ناخودآگاه می‌شود، باید خودمان را مطابق آن عیار کنیم وگرنه بطور عام باید گفت که گرسنه می‌مانیم. به اندوخته های مان تغییرات بیاوریم. وقتی بیایم این تغییرات را در کشور خودمان بررسی می‌کنیم، می‌بنیم که در چند سال پیش تکنالوژی نبود و اگر هم بود در حد ابتدایه‌ی آن بود که در آن وقت میزان کار در کشور زیاد بود با در نظر داشت تقاضای همان وقت. یعنی آن وقت محصلین چهارده پاس بهترین کار را داشتند در حالیکه امروز خیلی از تحصیل کرده گان که مدرک لیسانس هم دارند، بیکار هستند. خوب اگر بیکاری امروز تحصیل کرده‌گان از یک طرف بحث مربوط دولت و حکومت است که باید مساعد سازد ولی از طرف دیگر عیارسازی خود جوانان است که باید مطابق شرایط و حاکم بودن دنیایی تکنالوژی خود شان را همیشه در حال بروز(Update) نگهدارد تا بتواند در میزان برنده شدن شان و مشغول شدن به  یک کار کمک باشد.

امروز اگر در دانشگاه های کشور ما نرم افزار های را برای ما معرفی می‌کند و درس میدهد، فردا باید کار با همان تکنالوژی را یاد داشته باشیم نه درس شان را. چون در صورت بودن تکنالوژی در دنیایی کار و تجارت باید بکار گیری همان تکنالوژی را در ساحه کاری خود یاد داشته باشیم.

اگر امروز داریم کار می‌کنیم در پهلوی کار باید درس هم بخوانیم تا آن تغییرات که در جریان کار ما می‌کنیم، می‌آید باید مطابق آن حرکت کنیم. تا همیشه با وارد شدن تکنالوژی های جدید همگام باشیم در این صورت ما میتوانیم که در دنیایی کار و رقابت پیروز باشیم. وقتی ما مدرک لیسانس خود را می‌گیریم به این معنی نیست که درس خواندن و تحصیل ما متوقف شود بلکه باید بطور مسلسل ادامه پیدا کند تا مطابق تغییرات که در دنیایی تکنالوژی میاید خود مان را هم برسانیم.

اما متاسفانه در این مورد باید گفت که خیلی از جوانان از آبدیت بودن شان خبری نیست یعنی دارند به همان اندوخته‌های نسبی شان متکی هستند و به همین صورت است که وقتی تجاران و اهل تجارت برای رونق بخشیدن تجارت شان به افراد آبدیت شده نیاز دارند که میزان جذب و فرصت برای این قسم جوانان کمتر است. باید توانایی مان را بلند ببریم تا بتوانیم موفق شویم.

وقتی من لیسانس‌ام را در بخش تکنالوژی معلوماتی خواندم، خیلی از عناوین و بخشهای است که مرتبط به این بخش است را باید بخوانم، تنها متکی بودن به به این بخش کافی برای یک شخص ایده آل و مطابق روز بودن نیستم.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن