فرهنگی

نگاهی به دانشگاه‌های قزاقستان

برای آینده هر مملکت ، کیفیت تحصیلی جوانان آن از ارزش بالای بر خوردار است. جوانان که خواهان ادامه تحصیلات شان استن، زمانی که به مراکز آموزشی عالی راه مییابند، باعث تغیر و پیشرفت در بخش تحصیلی و اقتصادی میشوند. جمهوری قزاقستان در حال حاضر دارای ۱۲۵ مرکز آموزشی عالی میباشد. -مراکز آموزش عالی دولتی به تعداد-۳۱ -مراکز آموزش عالی بشکل سهامی-۱۶ -مراکز آموزشی عالی خصوصی-۵۴ -مراکز آموزش عالی خارجی-۱۳ -مراکز آموزش عالی بین المللی-۱ -سازمان مستقل آموزشی-دانشگاه نظربایف و به تعداد ۹ دانشگاه که دارای رتبه خاص ملی میباشند که بنام دانشگاه ملی یاد میشوند. -دانشگاه ملی قزاق بنام الفارابی -دانشگاه ملی ایروآسیا بنام إل.إن. گومیلوف -دانشگاه ملی زراعت -دانشگاه ملی تحقیقی و تخنیکی قزاق بنام کا.إی.ستپایف -دانشگاه ملی طبی قزاق بنام سی.دی.اسفندیاروف -دانشگاه ملی تعلیم و تربیه قزاق بنام ابی -اکادمی ملی هنر قزاق بنام ت.ق.جورکینوف -دانشگاه ملی هنرهای زیبا قزاق بنام قورمان غازی -تنها دانشگاه بین المللی که در شهر ترکستان موقعیت دارد، دانشگاه بین المللی قزاق-ترک بنام خواجه احمد یسوی. آژانس مستقل تضمین کیفیت تحصیلی قزاقستان هر ساله بهترین مراکز آموزشی قزاقستان را بر اساس رتبه بندی اعلان مینماید. مراکز آموزش عالی در بخش های ذیل رتبه بندی میشوند: کثیرالرشتوی، تخنیک، اقتصاد، تعلیم و تربیه، طب، و در بخش هنر. تنها دانشگاهای میتواند شامل این رتبه بندی شوند که دارای دست آورد های ذیل باشند: بخش اول: ۱-نتایج و کیفیت درسی دانشجویان. ۲-تعداد برنامه های آموزشی. ۳-تشکیلات اساتید دانشگاه با درجه دکترا ۴-پروژه های تحقیقاتی ۵-هماهنگی با دیگر مراکز آموزشی بین المللی بخش دوم: سابقه و کیفیت کاری دانشگاه ها بخش سوم: تعداد دانشجوایان فارغ شده که دارای شغل و وظیفه ای رسمی میباشند. در سال ۲۰۱۷ تعداد دانشگاه های که در رتبه بندی در سطح ملی اشتراک کرد بودن، ۶۱ دانشگاه بود. که از آن جمله ۵۷ دانشگاه شامل این رتبه بندی گردیدن. -از جمله دانشگاه های کثیرالرشتوی ، سه بهترین شان: دانشگاه الفاربی، دانشگاه إل.إن.گومیلوف، دانشگاه مختار اویزوف. -از جمله دانشگاه های تخنیکی، سه بهترین شان: دانشگاه قزاق-بریتان، دانشگاه تخنیکی قره غنده، دانشگاه ملی تحقیقی و تخنیکی قزاق بنام کا.إی. ستپایف. -از جمله دانشگاه های اقتصاد و علوم بشری، سه بهترین شان: دانشگاه اقتصاد قره غنده، دانشگاه منجمنت آلماتی، دانشگاه نارخوز. -از جمله دانشگاه های تعلیم و تربیه، سه بهترین شان: دانشگاه دولتی تعلیم و تربیه دختران، دانشگاه دولتی تعلیم و تربیه پاولادور، انستیتیوت دولتی تعلیم و تربیه قوستنی. -از جمله دانشگاه های طبی، سه بهترین شان: دانشگاه طبی سی.دی.اسفندیاروف، دانشگاه دولتی طبی قره غنده، دانشگاه دولتی طبی شهر سیمی. -در بخش هنر دانشگاه ت.ق.جورکینوف از جمله بهترین دانشگاه ها در سطح ملی شناخته و رتبه بندی شدن. در جمهوری قزاقستان بهترین دانشگاه در بین تمام مراکز آموزشی عالی ، دانشگاه الفاربی که در شهر آلماتی موقعیت دارد میباشد. و در بین ممالک مشترک المنافع دارای رتبه دوم میباشد. ودر سطح جهانی از نظر رتبه بندی QS دارای رتبه ۲۳۶-ام میباشد. در رتبه بندی معتبر جهانی از جمله ۲۰۰ دانشگاه بهتر جهان میباشد. در سال ۲۰۱۷ UI Green Metric دانشگاه ها را از نظر توسعه، مدریت ، و ایجاد شرایط مناسب برسی مینمود، نتایج برسی های خود را اعلان نمود. که دانشگاه الفارابی همچنان در این رتبه بندی معتبر جهانی برای بار دوم رتبه ۱۸۶-ام را از آن خود نمود.

 

 

Nursulu Matbek استاد دانشگاه الفارابی ترجمه مهدی صالح تابش

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن