تکنالوژی

تکنولوژی، فرهنگ ما می شود و فرهنگ ما تکنولوژی

تهیه کننده: اعضای پایگاه خبر رسانی دیدنو

تکنولوژی دیگر چیزی جدا از ما محسوب نمی شود، دیگر غریبه وحاشیه ای به شمار نمی رود، بلکه در مرکز زندگی ما قرارگرفته است . لوری اندرسون  می گوید: “تکنولوژی آتشی است که همگی دور آن حلقه زده ایم .برای دهه های زیادی، تکنولوژی برتر در حاشیه حضور داشت . ناگهان سوسو زد و همه جا را فرا گرفت و مهمترین شد”.

تکنولوژی تاآنجا که توانسته به زندگی ما نفوذ کرده، چرا که بیش از همیشه شبیه ما شده است. ساختار تکنولوژی بصورت ارگانیک در آمده است . استعمال تشبیه های بیولوژیکی بیشتر از انواع مکانیکی برای درک چگونگیِ رفتارِ نظام اقتصادی شبکه ای مفید می باشد، چون تکنولوژی شبکه بیشتر شبیه ارگانیسم عمل نموده است تا شبیه یک ماشین.

اما اگر موفقیت از یک مدل بیولوژیکی پیروی می کند، شکست نیز به همین روال عمل می نماید. قصه هشدارد هنده ای می گوید : روزی در کنار ساحل، جلبک های قرمز کوچک ناگهان به تعداد بی شماری شکوفه کردند . بطوری که گستره ی زیادی از آب را قرمز نمودند . چند هفته بعد، درست وقتی که این [گستره ی قرمز ] به نظر می رسید برای همیشه ماندگار خواهد بود، به یکباره ناپدید شد . موش های صحرایی قطب شمال به سرعت تکثیر می یابند، سپس ناگهان غیب می شوند.

یک نیروی بیولوژیکی که می تواند جمعیتی را چند برابرکند، در عین حال همان نیرو می تواند آنان را به یکباره نابود سازد . همان نیروهایی که در رقابت با یکدیگر حیات شبکه را تقویت می کنند و یک شبه استا نداردهای قدرتمندی را می سازند، می توانند به عکس و در یک چشم بهم زدن، رشته های بهم بافته شده را باز نمایند . همان نیروهایی که برای ساختن سازمان ها به روش بیولوژیکی بهم می پیوندند، می توانند در از هم گسیختن آن سازمان نیز همگرا شوند . می توان انتظار داشت وقتی که اقبال مایکروسافت به سراشیبی سقوط بیافتد، سود آنان افت می کند و از یک منحنی متقارن در جهت عکس رشد پیروی می نماید . تمام آن دلایل توجیه کننده برای پیوستن به موفقیت های شبکه، در صورت شکست شبکه و پا به فرار گذاشتن همه به صورت معکوس عمل خواهند نمود.

در هر کسب و کار، صنعت و یا شبکه ای، یک نقطه بحرانی وجو د داردکه بعد از آن، موفقیت خودش را دوباره باز تولید می کند . هزینه های ثابت ناچیز ، هزینه های اضافی ناچیز و توزیع سریعی که ما در نظام اقتصادی شبکه ای یافته ایم همگی باعث شده اند نقطه ی بحرانی به زیر سطح دوره صنعتی فرو برده شود . اما انگار فراگیری، مسری تر شده است . خلل های جدید، فراگیرتر و قوی تر می شوند. انبوه اولیه کمتری لازم است تا اینکه به تسلط افسارگسیخته در مدت زمان کوتاه تر برسیم.

عکس ذیل تشریح از این دارد که:

ثرات انباشتگی، در طی سودهای تصاعدی که مختص شبکه های  میباشند  می توانند از نقطه ی رشد شتابان بگذرند. اما قبل از اینکه نیروی حرکت شبکه انباشته گردد، آنجاست که نیاز به جمع نمودن حواس ضروری می شود.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن