اجتماعیفرهنگی

شهروند، شهروندی و شهروند فعال

تهیه‌کننده: عوض علی قاسمی

به باور عده ای از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یگدیگر احترام گذاشتن و به مسولیت های خویش در قبال شهر واجتماع عمل نموده اند به شهروند ارتقاء یافته اند. شهروند تا پیش از این در قسمت اجتماع شهری بررسی میشد. اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ولایت وکشور کسترش داده است. اگر چی امروزه بسیاری به شهروندی جهانی می اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها ومعانی مختلف یافته است.

شهروند فعال:
شهروند فعال شهروند است که در رابطه با اوضاع شهرخود یاکشوری خود حساس باشد حتی در رابطه با اوضاع آب وهوای کشوری خود. شهروندی اشاره به زنده گی روزمره فعالیت های فردی وکسب وکار افراد اجتماع وهمچنین فعالیت های اجتماعی شان دارد. بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد در برابری مکان زنده گی است شهروند فعال در واقع از این نگرش برخوردار است. شهروند از این نظر مجموع گسترده ای از فعالیت های فردی واجتماعی است. فعالیت های که گرچند فردی باشد اما به آینده آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهند کرد. همچنین مشارکت های اقتصادی ،خدمات عمومی ،فعالیت های داوطلبانه ودیگر فعالیت های اجتماعی که از بهبود وضعیت زنده گی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون وکلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارند. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضای مناسب برای گفتگو ومشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت وعمومی است.

اهداف این آموزش ها قرار ذیل است:

1- آشنای باحقوق و مسولیت های شهروندی
2- بحث درباره موضوعات مهم شهروندی
3- فهم و شناخت جامعه وآشنای با فعالیت های اجتماعی
4- مشارکت فعال دریک برنامه اجتماعی و گروهی
ما باید کوشش کنیم شهروند فعال باشیم در سرنوشت و آینده شهر و یاکشور خود حساس باشیم بی تفاوت نباشیم شهروند غیر فعال را به جسم بدون روح تشبه کردند. کسیکه برای آینده خود حساس نباشد او دیگه زنده نیست بلکه مرده.
در قانون اساسی افغانستان از واژه تبعه استفاده شده است. از مهم ترین عوامل اخلال در روند شهروندی در افغانستان معاصر عبارت اند از جنگ سالاری، مرد سالاری، نژاد پرستی وقوم گرایی میباشد جنگ سالاری 250 سال آخیر تاریخ مبنای جامعه بوده است. هر گروهی که قدرت نظامی بشتر داشته از قدرت سیاسی برخوردار بوده است، مردسالاری نیز در افغانستان معاصر ریشه دوانده است چنان که زن نیمه ازشهروندان هستند در عمل همچنان از حضور در جامعه باز مانده است.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن