اجتماعی

امضاء تفاهم نامه بمنظور تخفیف در پرداخت فیس با مراکز آموزشی

انجمن اجتماعی فرهنگی دیدنو در شش ماه پسین با مراکز آموزشی متعدد نظیر کورس های آمادگی کانکور، کامپیوتر، انگلیسی و همچنان أنستیتوت های علوم صحی و برخی پوهنتون ها تفاهم نامه امضاء نموده است که قرار ذیل است
١. کورس مسلم ٣٠ درصد
٢. کورس ستاره ٢۵ درصد
٣. کورس تأفل هاوس ۵٠ درصد
۴. کیهان پویا ۴٠ درصد
۵. مرکز بین المللی زبان های معاصر ٢٠ درصد
۶. موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری ۵٠ درصد
٧. یونیمارس بزنس گروپ رایگان
٨. کورس آمادگی ولیعصر ۵٠ درصد
٩. انستیتوت ناصر خسرو ٣٠ درصد
١٠. انستیتوت رازی ٢٠ درصد

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن