اجتماعی

کاربران فعال فیسبوک روی سرعت انتشار خبر بیشتر توجه دارند تا بالای صدق و کذب آن!

تداخل حوزه های کاری و سیاست زدگی جامعه و مردم افغانستان از دیگر مشکلات روز مرگی ما می باشد. امروزه، عدم در نظر داشت مرز اشتغال و رجوع سیل آسای مردم به مشغله سیاست جزء از واقعیت های تلخ اجتماعی جامعه است که بدون شک به ناهنجاری ها و نابسامانی های کشور افزوده است. اکثریت قلم بدستِ غیر حرفوی به خود اجازه ی مداخله در حوزه کاری دیگر افراد را می دهد و در خصوص وقایع روز که اغلبا در کتگوری رخدادهای سیاسی شامل می شوند، قلم می زنند و با دانش دست و پا شکسته ی شان از رویدادهای روز تحلیل و تفسیر می کنند. در اغلب موارد، اتفاق می افتد که افراد در خصوصی ترین دیدو بازدید شان از سیاست، دولت و حکومت داری صحبت می کنند، مجریان سیاست را به تمسخر می گیرند، رویکرد کشورهای همسایه و منطقه را نقد می کنند. در این کش و قوس، موترهای لینی مکانِ خوب برای این دست دیالوگ و سرنشینان آن عینی ترین نمونه های افراد غیر حرفوی با اظهار نظرهای غیر مسئولانه و عجولانه است. شایان گفتن است که اظهار نظرهای از این دست افراد که هیچ بار ارزشی ندارد، بازار آن در شبکه های اجتماعی بیشتر داغ می باشد. اکثریت مطلق کاربران شبکه های اجتماعی با توجه به دسترسی آسانی که به شبکه های اجتماعی دارند، بدون ترس از تعقیب و بیم از پی گیری، دست باز در خلق دسایس و شایعه پراگنی دارند و از افغانستان، سرزمین شایعه ها و سرزمین اظهار نظرهای غیرمسئولانه و عجولانه ساخته اند. اکثریت مطلق این تیپ قلم بدستان غیر مسئول و غیر حرفوی، در حوزه علوم انسانی تحصیل نکرده اند بل سند فراغت از رشته های تخنیکی و طبیعی دارند که مغایر با آنچه می نویسند و می گویند، می باشد. به باور شخصی من، در آخرین تحلیل، تداخل عمدی حوزه کاری و دانش، خود فریبی و ضیاع وقت چیزی دیگری نیست. اما کدام عوامل باعث مسموم سازی دنیای مجازی شده و دنیای أطراف ما را کسالت بار و ملال آور ساخته است؟
1. بالا بودن نرخ بیکاری
معضل بیکاری در کشور با همان قوت سابق خود باقی است. امروزه رقم افراد بدون وظیفه یک آمار درشت را تشکیل می دهد و دولت هم در امر اشتغال زایی ضعیف عمل کرده است و خود بخش از این معضل می باشد. در وضعیت کنونی، فیسبوک می تواند سرگرمی خوبی برای افراد بدون کار باشد، این تیپ افراد بدون هیچ تعللی متون را کاپی و پست و بی هیچ تأملی بر صدق و کذب خبر، رویدادهای و رخدادها را گزارش می دهد.
2. سیاست زده گی جامعه
کثرت رخدادهای سیاسی و رویدادهای امنیتی، برپایی محافل متعدد و اغلب سیاسی در کشور، شکل گیری ائتلاف ها و تشکُل ها و رویکرد گنگ و دو پهلو و اغلبا خصمانه حکومت در برابر مردم و موارد دیگر از این دست، جامعه و مردم را سیاست زده کرده است. تعجبی ندارد که در این وضعیت آشفته، افراد برای خود اجازه دهد که در خصوص مسائل روز اظهار نظر کند.
1. نبود مکافات و مجازات و عدم تعقیب و پیگیری
در کشورهای قانونمدار، تحریف حقایق، شایعه پراگنی و دسایس که بار روانی دارد اگر نه جرم، تخطی گفته می شود. اما متاسفانه در افغانستان، أصل مجازات و مکافات مطرح نیست و کمتر زمان اتفاق می افتد که افراد بدلیل اظهار نظرهای شان از جانب دولت مورد تعقیب عدلی قانونی قرار گیرد. کم کاری و کم توجهی دولت سبب شده که افراد با خیال آرام و بی هیچ ترس و بیمی اظهار نظر کند و فضای مجازی را مسموم و دنیای أطراف ما را آشفته سازد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن