اجتماعی

نمونه ی از مقاله پرابلمی میحط زیست و آلودگی ها طبیت

نمونه ی از مقاله پرابلمی میحط زیست و آلودگی ها طبیت و محیط ما از عناصر و مواد گوناگونی ساخته شده است که حیات را میسرمی سازد. مواد و عناصر که در طبیت وجود دارد دارای حالات مختلف فیزیکی از قبیل جامد،مایع وگازاست. محیط زیست به صورت کلی از سه عنصر اصلی تشکیل یافته است: ۱ـ زمین(خاک) ۲ـ آب ۳ـ هوا هرگاه انسان در یکی از این عناصر تغییراتی به وجود آورد،تغییری در عنصر دیگرنیز ایجاد خواهد شد؛ چه این تغییرات عمدی باشد، چه غیر عمدی و در اثر بلایای طبیعی،تغییراتی در روند طبیعت وارد خواهد شد. این تغییرات آلودگی و یا از بین رفتن بعضی از عناصر طبیعت را درپی خواهد داشت. به هرصورت آلودگی ها منبع اصلی دگرگونی درطبیعت است. آلودگی ها بر طبیعت تاثیرات نا مطلوب و زشتی دارد. برخی از آلودگی ها نتیجه کار و زندگی ما است که آنها را نمی توانیم. ما انسان ها در هنگام کار و زندگی چیزهایی تولید و یا به مصرف می رسانیم که می تواند آلودگی به وجود بیاورد. آلودگی قبل از این که روی عوامل و معضلات آلودگی حرف بزنیم باید بدانیم که آلودگی چیست. آلودگی عبارت از تاثیرات مضر ناشی از عملکرد انسان برمحیط زیست و پراکنده شدن مواد زهری وناپاک درهوا، زمین و آب که زیست انسان را در روی زمین به مخاطره می اندازد. آلودگی درحالت عادی در طبیعت و محیط انسانی وجود ندارد بلکه تقاضا و روابط انسان دررطبیعت سبب می شود تا عناصر طبیعی مانند آب،خاک و هوا آلوده گردد وشکل طبیعی محیط تغییر یابد. بعضی اوقات آلودگی را به صورت کثافات،مضر بودن و ناخالص بودن تعریف می کنند،ولی درحقیقت آلودگی از نگاه محیط زیست چنین تعریف شده: هرچیزی که بر روی موجود زنده اثر نا مطلوب بگذارد و یا براساس نظریه آقای«میلر» هرگونه تغییر درآب وهوا،خاک و مواد غذایی اثر نامطلوب برسلامت انسان و جانداران داسته باشد، آلودگی نامیده می شود. اگرما بدون دلیل یک درخت سبز را اره کنیم ویا آن را از زمین درآوریم متوجه می شویم که خلاف بزرگی انجام داده ایم؛ چون درخت،سرسبزی دارد،درتصفیه هوا انسان را کمک می کند،از فرسایش خاک جلوگیری نموده و در نگاهداشت آب های زیرزمینی نقش بزرگی دارد. خداوند متعال درسوره کهف آیه۷ می فرماید:« هرچه که برروی زمین است، زینت.» و در سوره هود آیه ۶۱ آمده است:« خدای یگانه شما را از زمین ایجاد کرد و شما را برآبادی زمین برگماشت» آلودگی ها شکل های مختلفی دارد که درهمه ساحات طبیعت قابل لمس و استشمام است. آلودگی هایی که تاثیرات بیشتری بر طبیعت دارد این ها هستند: ۱- آلودگی آب ۲ـ آلودگی هوا ۳ـ آلودگی درخاک ۴ـ آلودگی صوتی ۵ـ آلودگی نوری ۶ـ آلودگی در تغییر سیمای طبیعت ۷ـ آلودگی الکترومغناطیس آلودگی روی انسان و محیط اطراف انسان تاثیر مستقیمی دارد و صحت انسان را از جهت شیوع بیماری به مخاطره می اندازد. علاوه برعوامل اصلی آلودگی، عوامل دیگری نیز وجود دارد که در درازمدت تاثیراتی روی محیط انسانی، صحت وسلامت انسان خواهد داشت و بهتر است از عوامل آلودگی دوری شود مانند: آلودگی صوتی سرو صدای بلند و زیاد روی انسان و محیط می گذارد بیان و میزان این آلودگی بستگی دارد به بلندی واندازه آواز و صدای پخش شده دریک محیط. در اثر این صداهای مزاحم،انسان ها از مزاحمت درگوش خود رنج می برند طوری که ذهن را مغشوش وناآرامی سازد. آلودگی صوتی اکنون به صورت یک مشکل روز افزون جهان صنعتی درآمده است. آلودگی ومزاحمت صوتی بیشتر برای اطفال، کهنسالان واشخاص بیمار رنج آور است. به همین جهت در محلاتی که شفاخانه و خوابگاه برای کهنسالان وجود دارد بوق زدن و اعمار فابریکه ممنوع است؛وطبق آن ساعات رفت وآمد ترانسپورت و هواپیما را به ویژه درشب تعیین کرده اند. آلودگی صوتی باعث امراضی از جمله سردردی، فشار خون و ناآرامی های روحی در اشخاص می شود وآلودگی ذهنی را به بار می آورد. افغان ها درسال های اخیر دراثر جنگ های خانمانسوز به این نوع آلودگی های از جهت پرواز های طیارات جنگی درارتفاع پایین، شلیک توپ و انفجارها عادت کرده اند. علاوه براین آلودگی ها ترافیک سنگین شهرهای بزرگ نیز مسایل را بیشترپیچیده و مغلق نموده است. با این که حساسیت جامعه به آلودگی صوتی افزایش یافته است ولی عده ای از انسان ها درموقع موترسواری به بوق زدن عادت را ترک کند. آلودگی اندازه گیری در آلودگی صوتی«دسی بل» است.حد مجاز آلودگی صوتی در شب به خاطر آرامش انسان ۵۰ دسی بل معین شده است و در موقع روز ۷۰ دسی بل قابل محاسبه است. عوامل آلودگی صوتی الف ـ سروصدا و ترافیک سنگین ب ـ بوق زدن وسایل نقلیه ج ـ پرواز طیاره ها درموقع شب د ـ مراسم و جشن عروسی ه ـ نواختن بلند موسیقی درهنگام شب آلودگی نوری آلودگی نوری بیشتر از جهت مصرف نادرست و اضافی چراغ ها درهنگام شب موجب مزاحمت دید انسان می شود. روشن بودن بیش از حد چراغ ها در فضای شهر بر چشم های انسان تاثیراتی منفی وارد می کند و قوه دید عادی انسان را مختل می کند. فشار بر اعصاب و چشم انسان شدت می گیرد که به«شب گرفتگی» مشهور است. اثرات منفی نوری روی انسان باعث خیرگی چشم،مریضی چشم،استرس و غیره می شود. اثرات آلودگی نوری نه تنها برانسان تاثیر سو دارد بلکه برهمه موجودات طبیعت از جمله گیاه و حیوان نیز اثرگذاراست. شبها روی حیوانات تاثیر بیشتری دارد و حالت کوری برحیوانات عارض می شود. آلودگی های الکترمغناطیسی این نوع آلودگی ها بیشتر دراثر پیشرفت های تخنیکی به ویژه درساحه مخابرات،ارتباطات و کامپیوتر محسوس است. دکل ها وآنتن های تلویزیونی،تلفن های همراه وسیستم رادارهای نظامی و… امواج وپارازیت هایی را به شکل موج های کوتاه وطویل پخش می کند که برای صحت وسلامت انسان در درازمدت مضراست. اکثرا طول این موج ها بیشتر از یک گیگاهرتز تخمین زده می شود.وسبب سردرد های شدید، ناشنوای وامراض سرطانی می شود. درافغانستان این مسله هرگز مراعات نشده،مردم با داشتن تلفن همراه واستفاده از دیگر وسایل مخابراتی وماشین آلات،سردردی وگوش درد هایی را دچار شده اند که در قدم ا

آلودگی های الکترمغناطیسی این نوع آلودگی ها بیشتر دراثر پیشرفت های تخنیکی به ویژه درساحه مخابرات،ارتباطات و کامپیوتر محسوس است. دکل ها وآنتن های تلویزیونی،تلفن های همراه وسیستم رادارهای نظامی و… امواج وپارازیت هایی را به شکل موج های کوتاه وطویل پخش می کند که برای صحت وسلامت انسان در درازمدت مضراست. اکثرا طول این موج ها بیشتر از یک گیگاهرتز تخمین زده می شود.وسبب سردرد های شدید، ناشنوای وامراض سرطانی می شود. درافغانستان این مسله هرگز مراعات نشده،مردم با داشتن تلفن همراه واستفاده از دیگر وسایل مخابراتی وماشین آلات،سردردی وگوش درد هایی را دچار شده اند که در قدم اول شاید جدی گرفته نشود ولی در طول زمان بی تاثیر نخواهد بود. طبق آمارها و تحقیقات متخصصین نظامی،افراد نظامی که دردهه هفتاد و هشتاد دراثر جنگ سرد بین قدرت های جهانی مشغول خدمت نظام درسیستم رادارهای پیشرفته مستقر در اروپا بوده اند، جمعی از آنها دچار امراض سرطانی از نوع لویکیمی شده اند.عده ای هم جان خود را از دست داده و عده ای هم بازنشسته ویا غرامت دریافت کرده اند. برخی از دانشمندان متعقدند که از نگاه علمی وطبی چنین ادعایی ثابت نشده است. ولی موضوعی که برای انسان ها در شرایط امروزی روشن است، این است که امواج ماهواره ای درتولید وسرعت بخشیدن به مرض بی تاثیر نیست. پخش ومیزان آلودگی بستگی به روابط انسان در محیط دارد یعنی به هراندازه که در روابط ما اعتدال و میانه روی مراعات شود به همان اندازه میزان آلودگی سیر نزولی را طی خواهد کرد. آلودگی های محیطی دراکثرکشور های جهان یک موضوع جدی است. در این میان،متخصصان امر اصرار دارند که میزان آلودگی ها برهمه افراد جامعه تاثیرمنفی خواهد داشت. همچنین به دلیل آسیب پذیری وحساسیت کودکان،آنها را بیشتر از بزرگسالان درمعرض خطر قرار می دهد. آلودگی ها در طبیعت باعث ۳۰ درصد بیماریها بوده که جان توسط انسان درطبیعت نمایان و ظاهر می شود براجزا وعناصر طبیعت تاثیر گذاراست وانسان را به مخاطره می اندازد. نتیجه گیری و راه حل ها ۱ـ بلند بردن سطح دانش وفرهنگ مسله آگاهی ودانش یک امر طبیعی وغیرقابل انکار برای پیشرفت اقتصادی وبالابردن سطح آگاهی های اجتماعی یک جامعه به تناسب رشد جمعیت محسوب می شود. بلند بردن آگاهی وسطح فرهنگ عمومی افراد جامعه از جمله عواملی تلقی می شود که اثرات مطلوبی براقتصاد،محیط زیست و اجتماع می گذارد. دانشمندان جهان بیشتربه این عقیده اند: جوامعی که سطح دانش و آگاهی بالا و اقتصاد قوی دارند،بیشتر برمشکلات فایق آمده،تا جوامعی که دچار فقر علمی واقتصاد هستند. افراد زمانی انگیزه کافی برای حفظ و حراست از محیط زیست و دستیابی به زندگی پایدار برخوردار خواهند شد که دستیابی آنها به اطلاعات مطلوب زیست محیطی آسان باشد. ۲ـ پلان گذاری و قوانین قانونگذاری وپلان یکی از بزرگ ترین بخش های روبنای یک کشور است که عالی ترین مظهر حمایت و رقم زدن سرنوشت مردم درآن تجلی دارد. زیرا قانون رفتار و کردار افراد جامعه را در چوکات مناسبات اجتماعی تعیین می کند. قانونمندی وپلانگذاری دراصل مهم یک جامعه مرفه شناخته شده است به هر اندازه که قوانین دولتی و مدنی مراعات گردد و پلان گذاری مثبت اقتصادی روی دست گرفته شود،به همان پیمانه،سطح زندگی مردم ارتقا یافته،مشکلات و آلودگی ها کاهش یا فته و مردم آسوده تر می شوند. ۳ـ برای جلوگیری از آلودگی نوری باید تعویض لامپ های حبابی وپرمصرف با لامپ های فلورسنت و کم مصرف و خاموش کردن وسایل برقی درزمان هایی که از آن ها استفاده نمی کنیم از طریق کلید اصلی که از حالت استندبای خارج شود. ۴ـ درباغچه، باغ و یا محل های مناسب درمحیط زندگی مان،گیاهان یا درختانی بکاریم که با محیط زیست منطقه ی ما همخوانی داشته باشد و به اصطلاح بومی آن منطقه باشد چون مصرف آب برای آبیاری آن ها،نصف مقدار مصرف آب برای گیاهان غیربومی است.تا از آلودگی صوتی و سایرآلودگی ها جلوگیری شود. ۵ـ آلوده کنند گان محیط زیست و متخلفان از قوانین مانند کارخانجات و صنایعی که از ورود مواد زاید و آلاینده ها به آب، هوا و خاک جلو گیری نمی کنند را به مقامات مسوول معرفی کنیم. ۶ـ بصورت داوطلبانه به گروه های محیط زیستی بپیوندیم و در پاکسازی محل و شهر،فعالیت های درختکاری،جلوگیری از آلودگی هوا از طریق استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و مهم تراز این ها،آگاه شدن درباره ی محیط زیست و آگاهی رساندن به همدیگر،تلاش کنیم. تهیه و تدوین :جاوید صداقت

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن