اجتماعی

نیازها و ویژگی های زنانه و مردانه

نیازها و ویژگی های زنانه

 آلبرت انشتین می گوید: برخی از مردان می خواهند زنان را بشناسند و برخی دیگر هم به مسایل ساده تری همچون نسبیت می پردازند.

زن و مرد در دنیاهای متفاوتی زندگی می کنند بدین جهت نمی توانند بطور کامل یکدیگر را درک کنند.

زن، زایش و زندگی از یک ریشه هستند. زن، زندگی و انسان را خلق می کند و به همین دلیل احساس کمال و تمامیت می کند و از نظر روحی بسیار غنی تر از مرد است، چون نیاز خلاقیت در زن براورده می شود و خلاقیت موجب شادابی می شود. از آنجایکه زن می داند خالق انسان است به این استعداد و توانایی خود افتخار می کند. بنابر این حافظ زندگی بوده و از تخریب و ویرانی و کشتار ناخرسند است. زنان زندگی را تائید نموده و اهل زندگی و شادابی هستند و از بودن خود لذت می برند. بنابر این زن هراسی از مردن ندارد چون زندگی را پذیرفته، و کسی که زندگی را تائید کند و از آن نترسد از مرگ نیز نخواهد ترسید. زن نیازی به آرمانگرایی و رویاپردازی و خلاقیت در خود نمی یبیند و به موجودات زنده گرایش بیشتری دارد. زنان در زندگی بدنبال امنیت و حفظ زندگی هستند، از اعتماد بنفس بالایی برخوردارند، خود شان را لایق می دانند، از جهانی پس ازمرگ نیز واهمه ای ندارند، نگران آینده نیزنیستند. در حال زندگی می کنند و مصرف گرا هستند. اهل عشق و احساس و لذت اند و اهل تمدن بوده و بنظر میرسد که در قدیم تمدن و شهرنشینی را آنها بوجود آورده اند یا اینکه در پیدایش آنها نقش بیشتری داشته اند. بهتر از مردان مشکلات زندگی را تحمل میکنند و گرایشات ذهنی شان بسیار کمتر از مردان است. بهتر خود و اجتماع را می پزیرند و از عشق و احساسات قوی تری برخوردارند. حس ششم قوی تری دارند و بنابراین بیشتر رویاهای واقعی می بینند. در کتاب های روح شناسی نیز زنان را بعنوان مدیوم ( واسطه ) معرفی کرده اند. زنان اهل پاکیزگی، نظم وانضباط هستند و پر حوصله اند. چون مانند مردان انرژی خودشان رادر شن زار افکار شان هدر نمی دهند.

دوست دارند در جمع و شلوغی باشند و از تنهایی وحشت دارند. می خواهند حرف بزنند بدون اینکه موضوع بحث برایشان مطرح باشد، درونگرا نیستند ولی در مقابل عادات بسیار ضعیف هستند و توانایی ترک عادات در آنها بسیار کمتر است و معمولا علاقه ای به تغییر شرایط ندارند و از تغییر می ترسند.

به تجملات علاقه مندند و حتی می خواهند خوردنی ها را نیز با تجملات تهیه کنند. بنابراین به ظاهرخود و خانه و اهل خانواده اهمیت می دهند.

بهتر از مردان شرایط را می پذیرند و برای دستیابی به آروزهایشان و خواسته هایشان صبورند. زنان چون درحال زندگی می کنند انرژی شان را از دست نمی دهند. واهمه ای از زندگی پس از مرگ ندارند. ولی از هرچیزی که زندگی شان را به مخاطره بیاندازد می ترسند. ترسشان حقیقی است یعنی زمانیکه احساس ترس لازم باشد می ترسند ولی اضطراب و نگرانی ندارند. چون عشق ضدترس است و زنان عشق قوی تری دارند و به زندگی و دنیا عشق می ورزند. چون خلق زندگی، دنیا دوستی را می طلبد. از نظر روحی بسیار غنی تر از مردان هستند هرچند از نظر روانی ضعیف تر ازمردانند. بنابراین راحت تر از مردان زندگی می کنند. اهل فکر و فلسفه و منطق و ریاضی و آرمانگرایی نیستند. دنیا را همانگونه که هست می پذیرند. زنان از افکار خود رنج نمی برند و بنابراین نیازی به مسکرات و مخدرها ندارند. مانند مردان از آزمندی رنج نمی برند، چون آزمندی نیز چهره دیگر ترس است. آزمندی نشانه ترس است و زنان ترس ها و نگرانی های درونی ندارند. حتی ترس زن نیز مانند ترس مرد عمق ندارد و سطحی و بسیار محدود می باشد.

زنان برای مقبولیت خود و بدست آرودن منزلت اجتماعی نیاز به تلاش زیادی ندارند و بهتر و راحت مورد پزیرش واقع می شوند.

باخ اوفن آلمانی که کاشف جوامع پدر سالاری و مادر سالاری بوده می گوید که در هزاره های اولیه شروع دوران نوسنگی یعنی از ده هزار سال قبل دنیا با شیوه مادر سالاری اداره میشده و مردم در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می کردند. ولی باتغییر اوضاع و پیدایش جوامع پدرسالاری استثمار و جنگ ها و غارت ها در جوامع انسانی پدید آمدند، ک این اوضاع هممچنان در دنیا ادامه دارد. او می گفت که دنیا باید باشیوه مادر سالاری یعنی عشق و احساسات زنانگی اداره شود تابساط ظلم و استثمار و کشتار در دنیا برچیده شود.

نیازها و ویژگی های مرانه

مردان از نظر عشق و احساسات بسیارضعیف تر از زنان هستند و نیازهای روحی عمیق تر و بیشتر دارند. ولی از نظر روانی ( فکر و ذهنی ) بسیار قوی تر و غنی تر از زنان می باشند. به همین دلیل مردان اهل فلسفه، منطق، ریاضیات، علم، اختراعات و اکتشافت و هنر هستند. حتی بهترین آرایشگران زنان در دنیا نیز مردان می باشند. مردان نیاز به امنیت روانی، احترام، خلاقیت، توجه، عشق، وحدت، شادابی عمیق تر وبیشتری دارند. مرد بشدت از روانش یعنی از فکرش رنج می برد و بدین جهت است که به بی زمانی علاقه مند است و اگر نتواند راهی بیابد به مسکرات و مخدرها روی می آورد تا خودش را از بند افکار و ذهن خود رها سازد. مردان با انواع آرمانها، توهمات، افکار، رویاها، ترسها و نگرانی ها زندگی می کنند. چون عشق در مردان مفهوم چندانی ندارد و عشق ضد ترس است.

مردان معمولا از حال غافلند و در آینده و یا گذشته شان زندگی می کنند و از آنچه که دارند ناراصی اند و نمی توانند از دارایی های خود لذت ببرند. در رویاها بدنبال لذت هایشان هستند. مردان بخاطر ترس های درونی که دارند بسیار آزمندند. چون ریشه آزمندی نیز ترس است. هستند مردان جوان زیادی که دیده می شوند دچار اضطراب ها و ترسهای مرضی هستند ولی این افراد در بین زنان بسیار نادرند. مردان نمی توانند در یکجا متمرکز شوند. مردان با جمع آوری مال و قدرت و اعتبار وغیره می خواهند دنیایی درونی خودشان را پر کنند. متأسفانه درون آزمند هیچگاه پر نمی شود. ترس باید درمان شود. چون درون انسان تهی است و با دنیا نیز پر نمی شود. راه چاره کسب آگاهی و دیدن تهییت درون خود است که متأسفانه بسیار اندک کسانی این جرأت را دارند.

بدلیل اینکه مردان در حال زندگی نمی کنند و در رویاهایشان میزنند و زیاد فکر می کنند، کم حوصله اند. مردان می خواهند با جسم و روان خود نیازهای روحی شان را براورده سازند و خلأهای آن را پر کنند در حالیکه این خلأها هیچگاه پر نخواهند شد. بدین جهت به رنج می افتند. و برای فرار از این رنج ها به لذت بردن از جسم خود می پردازند. با خوردن و نوشیدن و انواع مخدرها و مسکرات وغیره. یا به اعمالی مبادرت می ورزند تا بتوانند اعتبار و ارزش خودشان را ثابت کنند. بعضی مردان آنقدر نیازهای عمیقی دارند که کل دنیا نیز نمی تواند عطش سیری ناپذیر درون آنها را فرونشاند. به تخریب می پردازند و یا به مرده پرستی روی می آورند.مردان نیز هستند که زندگی خود و یا دیگران را زیرپا می گذارند تا آرمانها و ایده آلها و افکار پوچشان را عملی سازند.

اگر به تاریخ زندگی انسان نظری بیاندازیم می بینیم که این ویژگی ها و نیازهای مردانه بودند که کشتند و ویران کردند. شجاعت مردان نیز نتیجه نیازهایشان است. شجاعت جرأت اقدام علیرغم وجود ترس است. شجاعت به معنی بر ترس بودن نیست. مردان از نظر روحی بسیار ضعیف هستند و بنابراین در هنگام بیماری ها بیشتر از زنان نیاز به مراقبت و محبت و حمایت دارند چون از مرگ میترسند. مردان بسیار آسیب پذیرند و عدم توجه به نیازهای ذاتی آنان می تواند برای خودشان، جامعه و زندگی و طبیعت خطر آفرین و نابود گر باشد. روحیات و اعمال و رفتار مردان برای زنان عجیب بنظر می رسد. چون درباره مردان شناخت لازم را ندارند. مردان زمانی خطرناک می شوند که نیازهایشان به موقع برآورده نشوند و یا بطور صحیح ترتیب نشوند. رفتارهای دوران کودکی با آنها نیز بسیار با اهمیت است. گرفتن آزادی در زمان کودکی از آنان و تحمیل خواسته های خود بر آنان روح آنان را کشته و از آنان موجودی منفعل خواهد ساخت. زنان باید خوب مردان را بشناسند چون خودشان آنان را پرورش می دهند و به واقع باید گفت که قدرت و سرنوشت دنیا در دستان آنهاست و باید نقش زنانه و مادرانه خود را بدرستی ایفا کنند، که این امر مستلزم کسب آگاهی های لازم می باشد. برای تربیت فرزندان خودشان مخصوصا پسران باید مطالعه و برنامه ریزی کنند. و آنها را حسود و اهل رقابت و نیازمند به توجه بار نیاورند و تمام نیازهای روحی و روانی آنها را براورده سازند. نیازهایی که با شیوه ارتباط و رفتار برآورده می شوند. مرد به تشوق و تحسین زن نیازمند است. زنی که می تواند در نقش مادر، مادربزرگ، خواهر، همسر و یا معشوقه و غیره باشد.

بزرگی زن در اینست که بتواند نقش زنانه خود را بدرستی ایفا کند. هر مرد تأثیر گذاری در دنیا از حمایت و تحسین زنی برخوردار بوده است. زن می تواند توانایی باورنکردنی ای  به مرد باشد. معمولا در کنار هر مرد بزرگی یک زن بزرگی وجود داشته است. مردان موفق و اندیشمند دنیا از عشق به ویژگی های زنان برخوردار بوده اند. می توان گفت که مرد نیز بدنبال گمشده اش می گردد که همانا زندگی و تأئید آنست و باید آن را از زن دریافت کند و بنابراین آن را در وجود زن می جوید. سرزنش و عدم تحسین و تأئید و توجه یک زن می تواند اثرات مخربی بر مرد داشته باشد.

مرد از همان دوران اولیه کودکی اش باید مورد حمایت و عشق و تحسین و تأئید بی قید و شرط زن قرار گیرد. البته این توجه نباید در هنگام بیماری بیشتر شود، چون تأثیرات ناخوشایندی بر روان کودک خواهد داشت که تا آخر عمرش تداوم می یابد و ضمیر کودک یاد میگیرد که برای برخورداری از محبت دیگران بیماری ها را جذب کند.

مردان بیشتر در معرض انجماد روحی هستند و زنانا در معرض انجماد فکری و روانی.

 

تهیه کننده: عنایت الله حکیمی

منبع: انسان شناسی و خود شناسی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن